STRUČNI TIM

PU “Dečiji svet”

Vesna Maraš

Direktor

Rođena je 08.07.1963. u Beogradu. Srednju školu i Višu pedagošku završila u Beogradu, diplomirala sa ocenom 10. Upisala za Pedagoga na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ima 33 godine radnog iskustva u struci i 15 godina kako ima firmu „Dečiji Svet“. Ona je među prvima uvodila novitete u svojim vrtićima i dan danas sledi taj trend, kako bi uspeh bio zagarantovan. Majka je troje dece Marka, Mirka i Milice.

Djurdjica Radan

Vaspitač

Rođena je 24.10.1976. godine u Hrvatskoj u Šibeniku. Gimnaziju je završila u Kninu, a Višu školu za vaspitača je završila u Beogradu.Majka je troje dece. Dugo je deo kolektiva „Dečijeg Sveta“, njeno zalaganje i ogromna ljubav prema poslu kojim se bavi su razlog što je danas rukovodilac objekta ‚‚Duga‚‚.

Sanja Topolovački

Sestra - Vaspitač

Rođena je 3. januara 1985. u Beogradu. Nakon završetka srednje medicinske škole „Beograd“, smer pedijatrijska sestra, zaposlila se u naš vrtić i tu je dugi niz godina, radeći sa decom uzrasne grupe 1-3 godine. Dugogodišnje iskustvo, rad sa odličnim mentorima, stalno zalaganje i zalaganje i ogromna ljubav koju svakodnevno pruža deci doveli su je do toga da je rukovodilac ogranka „Zvezdice“. Sanja je majka dva sina Branka i Andrije.

Jovana Stepanović

Sestra - Vaspitač

Rodjena je 21.12.1990. u Beogradu. Završila je srednju Medicinsku školu u Beogradu, smer Medicinska sestra-vaspitač.
Deo kolektiva „Dečijeg Sveta“ je dugi niz godine, gde je kao mladi početnik proširivala svoje znanje vezano za negu i vaspitno obrazovni rad dece ranog uzrasta. Svoje radnog iskustva iskoristila je da obogatila svoje znanje kroz seminare i razne aktivnosti sa decom. Njeno napredovanje, zalaganje i dugogodišnje iskustvo doveli su do toga da postane šef objekta ‚‚Sunce‚‚.

Danijela Kričak

Vaspitač

Rođena je 04.03.1994. u Brusu. Višu školu za Vaspitača, završila je u Kruševcu. Svoje radno iskustvo zapocelja je u PU‚‚ Dečiji Svet‚‚ i svakodnevno svojim trudom i radom usavršava svoje znaje koje nesebično i s puno ljubavi prenosi na decu.

Tamara Jakovljević

Vaspitač

Rođena je 20.11.1993. u Kruševcu. Završila Višu školu za Vaspitača u Kruševcu, kao i Specijalističke studije, na Višoj školi za vaspitače.Nakon završene stručne prakse i stažiranja od godinu dana položila je stručni ispit i dobila licencu za rad sa decom. U PU ‚‚Dečiji Svet‚‚ ,svojim trudom i radom svakodnevno doprinosi pravilnom razvoju dece.

Dijana Radulovic

Sestra - Vaspitač

Rodjena je 22.09.1989. u Valjevu. Srednju Medicinsku skolu zavrsila u Beogradu, smer Medicinska sestra- vaspitač. Rad sa decom u grupi od 1 do 3 godine podrazumeva vaspitno obrazovnu ulogu i negu zdravlja dece. Svoju ljubav prema deci i svom poslu svakodnevno prenosi na malisane i podstice pozitivne radne navike u ranom uzrastu, kao i navike o higijeni, medjusobnoj toleranciji i kolektivnoj svesti.

Irena Tomašević

Vaspitač

Rođena je 19.09.1977. u Hrvatskoj u Karlovcu. Posle završetka srednje ekonomske škole u Karlovcu, Višu školu za obrazovanje vaspitača završila je u Beogradu.
Radi sa decom poslednjih 10 godina kako u privatnom, tako i u državnim vrtićima po Beogradu i Pančevu. U Dečijem Svetu, radi kao vaspitač u mešovitoj grupi, u ogranku „Zvezdice“.