Anketiranjem roditelja čija deca idu u vrtić “Dečiji svet” dobili smo da je 96% naših roditelja zadovoljno radom naših vrtića. Ovi rezultati su dovoljan razlog da nastavimo da se usavršavamo i budemo jos bolji!

Hvala na poverenju