Naš stručni tim

VESNA MARAŠ – DIREKTORKA

Rođena je 08.07.1963. u Beogradu. Srednju školu i Višu pedagošku završila u Beogradu, diplomirala sa ocenom 10. Upisala za Pedagoga na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Ima 33 godine radnog iskustva u struci i 15 godina kako ima firmu „Dečiji Svet“. Ona je među prvima uvodila novitete u svojim vrtićima i dan danas sledi taj trend, kako bi uspeh bio zagarantovan. Majka je troje dece Marka, Mirka i Milice.

VASPITAČI

ĐURĐICA RADAN

Rođena je 24.10.1976. godine u Hrvatskoj u Šibeniku. Gimnaziju je završila u Kninu, a Višu školu za vaspitača je završila u Beogradu. Već 10 godina radi u „Dečijem Svetu“, njeno zalaganje i ogromna ljubav prema poslu kojim se bavi su razlog što je danas rukovodilac objekta Duga.
Djurdja je majka troje dece.

IRENA TOMAŠEVIĆ

Rođena je 19.09.1977. u Hrvatskoj u Karlovcu. Posle završetka srednje ekonomske škole u Karlovcu, Višu školu za obrazovanje vaspitača završila je u Beogradu.
Radi sa decom poslednjih 10 godina kako u privatnom, tako i u državnim vrtićima po Beogradu i Pančevu. Drugu godinu je u Dečijem Svetu, radi kao vaspitač u mešovitoj grupi, u ogranku „Zvezdice“, Bilećka 61.

JOVANA STEPANOVOĆ

Rodjena je 21.12.1990. u Beogradu. Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, smer Medicinska sestra-vaspitač.
Deo kolektiva „Dečijeg Sveta“ je od 2011. godine. gde je kao mladi početnik proširivala svoje znanje vezano za negu i vaspitno obrazovni rad dece ranog uzrasta. Za 6 godina radnog iskustva obogatila je svoje znanje kroz seminare i razne aktivnosti sa decom. Zaposlena je u objektu Sunce, na Vidikovcu..

KATARINA JEZDIĆ

Rođena je 02.08.1992. u Beogradu. Završila je srednju medicinsku školu, smer Medicinska sestra- vaspitač, u Beogradu. Deo kolektiva „Dečijeg Sveta“ je od 2011. godine, gde je kao mladi početnik proširivala svoje znanje vezano za negu i vaspitno obrazovni rad dece ranog uzrasta. Za 6 goodina radnog iskustva obogatila je svoje znanje kroz seminare i razne aktivnosti sa decom. Zapslena je u ogranku Duga, Braće Jerković 112b.

MARIJA VEJNOVIĆ

Rođena je 04.05.1986. godine. Diplomirala je 2009. godine na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Beogradu. Veliko iskustvo u radu sa decom stekla je u raznim dečijim igraonicama i usavršavala se kroz pedagoško-psihološku, meteodičku, didaktičku ii profesionalnu praksu u PU „Maja“, PU „Istok“ i PU „Boško Buha“.
U „Dečijem Svetu“ je od decembra 2011. godine. Brine o fizičkom, psihičkom, socijalno – emotivnom, kognitivnom razvoju, razvoju komunikacije i stvaralaštvu kod dece.Odlično sarađuje sa decom i roditeljima. Majka je dvoje dece. Zaposlena je u ogranku Duga, Braće Jerković 112b

MILICA MATEJIĆ

Rođena je 09.01.1996. u Beogradu. Završila srednju medicinsku školu u Beogradu, smer Medicinska sestra-vaspitač.
Radno iskustvo je sticala u privatnim vrtićima. Zadužena je za negu i vaspitavanje dece uzrasta od 1-3 godine, kao i za očuvanje i unapređivanje zdravlja dece ( kroz aktivnosti preventivno zdravstvene zaštite), negovanje, podsticanje i oplemenjivanje razvoja deteta( kroz različite
sisteme i oblike aktivnosti i igre).
U kolektivu „Dečijeg Sveta“ od 2016. godine u ogranku Duga, Braće Jerković 112b

SANJA (MATIĆ) TOPOLOVAČKI

Rođena je 3. januara 1985. u Beogradu. Nakon završetka srednje medicinske škole „Beograd“, smer pedijatrijska sestra, zaposlila se u naš vrtić i tu je već 10 godina radeći sa decom uzrasne grupe 1-3 godine. Dugogodišnje iskustvo, rad sa odličnim mentorima, stalno zalaganje i zalaganje i ogromna ljubav koju svakodnevno pruža deci doveli su je do toga da je zadnje 4 godine rukovodilac ogranka „Zvezdice“- Bilećka 61. Sanja je majka dva sina Branka (8 godina) i Andrije (5 godina)